079 5000 250 dag en nacht

Mary Klijnsma - Slot

10 april 1943 - 28 januari 2021

58 Condoleance(s)

 1. Beste Richard, Esther, Mirjam en verdere familie,

  Na het bericht van het overlijden van Mary heb ik veel aan jullie gedacht.
  Ook dacht ik terug aan mijn gezamenlijke tijd met Mary met de vele autoritjes en wandelingen. Wat ga ik haar raad en gezelligheid missen!
  Woensdagavond heb ik met een glimlach en een traan de dienst bekeken. Wat een mooi geheel aan herinneringen, muziek en mooie woorden. Ik zal nog vaak aan deze bijzondere dienst terugdenken.
  Heel veel kracht en sterkte toegewenst voor de komende tijd!

  Hilde

 2. Beste Richard,

  Pas in de laatste jaren, sinds ik lid ben van de kerkenraad, heb ik Mary beter leren kennen. Ze nam de taken van de scriba met enige regelmaat over en was dan bij de vergaderingen aanwezig. Met bewondering heb ik gezien dat ze tegelijkertijd de notulen van vergadering verzorgde en ook nog bijna op alle dossiers precies wist hoe zaken in elkaar zaten en wat er speelde in de gemeente. Ze kon ons goed adviseren en wees ons op veel dingen die we anders niet zouden opmerken.

  Ik heb zelf de neiging tijdens die vergadering af en toe een woordgrapje te maken. Ik geloof dat Mary dat wel kon waarderen, want daarna hadden we altijd wel een blik van verstandhouding of ik kreeg een leuke reactie. In de tijd van de kostersaffaire in de gemeente was het Mary die juist mij vroeg om samen met jou de problematiek te analyseren en een advies te geven hoe verder. Ik voelde daaruit dat zij het vertrouwen in mij had om een bijdrage te leveren aan de oplossing van de gevoelige kwestie..

  Zo gaandeweg heb ik gemerkt dat Mary en ik op kerkzaken eenzelfde mening hadden. Wij vonden beide met name muziek heel belangrijk. Dat bleek vooral toen ik met Mary in hetzelfde groepje zat bij de sessie met de gemeente in het kader van de Waarderende Gemeente Opbouw. Samen hadden we al een hele koers uitgedacht, terwijl de WGO nog moest beginnen.

  Dit alles is nog geen jaar geleden …. Zo snel gaat de tijd. Via het “Omzien naar elkaar” kreeg ik wel enigszins mee dat het niet goed ging met Mary, maar ik schrok vorige week toch heel erg toe ik hoorde van haar overlijden. Ik vond het een geweldige eer dat Mary Erik en mij gevraagd had een aantal liederen in haar afscheidsdienst te zingen. Ik herkende veel in jouw verhaal en dat van je dochters en kreeg ik nog meer bewondering voor haar dan ik al had. Ik vond het een prachtige afscheidsdienst voor een geweldige vrouw !

  Ik wens je heel veel sterkte in de komende moeilijke tijd.

  Peter van der Toorn

 3. Gecondoleerd met het verlies van Mary.
  Wij wensen de familie van Mary heel veel kracht en sterkte toe om met dit verlies om te gaan, hoe moeilijk het ook is om je dierbare te verliezen.

 4. Beste mijnheer Klijnsma en familie,

  Hierbij wil ik u van harte condoleren met het overlijden van Mary. Ik heb haar leren kennen toen ik diaken was van de Dorpskerk en vrijwilliger bij de Voedselbank Pijnacker. Mary blijft in mijn herinnering als een vrouw met daadkracht, maar ook opgewekt, warm en betrokken. Haar uitvaart heb ik online gevolgd. Het was een mooie en warme dienst. Ik wens u allen heel veel kracht en sterkte toe de komende tijd.

  Hartelijke groet,

  John Blom

 5. Mary hebben wij maar kort mogen leren kennen als een hele lieve en zorgzame vrouw en heel betrokken bij de organisatie van de voedselbank.
  Wandelen deed zij graag en nu zij aan haar laatste wandeling is begonnen wensen wij haar naasten veel sterkte.

 6. De zon ging onder voordat het avond werd…

  Lieve Richard, Mirjam, Emiel, Esther, Peter, Ruben en Rachel, gecondoleerd met het overlijden van Mary. Intens verdrietig dat jullie haar nu al moeten missen. Veel, heel veel sterkte gewenst. De hemel heeft er een engel bijgekregen.

  Liefs,
  Léon en Dione

 7. Beste Richard en familie,
  Wij lazen de rouw advertentie in de Telstar.
  Wij kennen elkaar van de Ontmoetingskerk, en zagen Mary daar, altijd een vriendelijk woord voor iedereen.
  Wij wensen jullie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. En veel steun voor elkaar en met elkaar.

  Hartelijke groeten, Ken en Marlice Lautenslager

 8. Na mijn ziekenhuisopname mei 2014, bouwde ik langzamerhand weer op. Het poliklinisch bezoek bij de revalidatie-arts (oktober) eindigde met de mededeling: ‘U hoeft voor mij niet meer terug te komen, tenzij u dat zelf wilt.’ Ik reageerde: ‘in november ga ik viermaal achter elkaar voor, rond Sinterklaas wil ik dat graag met u evalueren!’
  ’s Avonds vergaderde de kerkenraad. Zij vroeg hoe het mij verging en ik vertelde bovenstaand verhaal. Mary reageerde onmiddellijk: ‘viermaal achter elkaar voorgaan? Dat is teveel! Jij krijgt er nog twee vrije zondagen bij: overleg maar met de scriba welke zondagen je kiest!’
  Op zoveel beslistheid kon de kerkenraad alleen maar ‘ja’ zeggen. Mary ten voeten uit. Ik heb het als een waar geschenk ervaren.

 9. Beste Richard en kinderen,

  Gecondoleerd met het verlies van Mary. Mary was een heel bijzonder mens. Zij straalde een immense levenslust uit, ook al ging het haar soms niet zo goed. Ik heb aan haar vaak gevraagd hoe zij dat vele werk voor de gemeente en de voedselbank kon volhouden. Gewoon doen, niet zeuren, was haar reactie. Met haar grote kennis van het kerkenwerk en haar toegewijdheid heeft zij mij in mijn beginjaren als scriba enorm gesteund. Ik kon altijd rekenen op haar, met raad en daad. In moeilijke momenten was zij er voor ons beide.

  Mary leefde haar geloof – overtuigend.

  Wij wensen jullie veel kracht en sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

 10. Beste familie,
  Van harte gecondoleerd met het verlies van uw vrouw en moeder.
  Sterkte toegewenst.
  Hartelijke groet,
  Mevr. G. Reitsma-Boesenkool.

 11. Richard, verdere familie, gecondoleerd met het verlies van Mary. Ik zal me haar altijd herinneren als een hele warme en hartelijke vrouw die zich altijd met zo veel mogelijk energie stortte op het helpen van haar medemens. Een mooi voorbeeld daarvan was het opzetten van de Voedselbank Pijnacker vanuit de Diaconie, waar ze zich jarenlang vol voor heeft ingezet. Mary, je gaat gemist worden hier op aarde. Maar in de hemel staan ze met open armen voor je klaar.

 12. Geachte familie

  Ik wil jullie condoleren met het overlijden van Mary en jullie heel veel sterkte wensen met het afscheid nemen van haar.
  Ik heb vanuit mijn functie van diaken van de Dorpskerk heel veel jaren zeer fijn met haar samengewerkt. Ook voor de diensten in de Weidevogelhof was zij zeer betrokken. Zij zal in mijn herinnering blijven als een toegewijd persoon.

 13. Lieve Richard,
  Wat zijn we geschrokken toen we maandag de rouwkaart van Mary’s overlijden kregen.
  We willen jou en je kinderen van harte condoleren met dit grote verlies.
  De laatste keer dat wij Mary hebben ontmoet was in Wirdum .
  Wij zaten toen samen met haar in de kerk. Na de dienst hebben we toen nog gezellig met jullie staan praten. Wat een mooie laatste herinnering.
  Fijn dat we vandaag met jullie samen afscheid van haar hebben kunnen nemen via de computer. Het was een mooie warme dienst.
  Wij wensen jullie heel veel sterkte voor de komende tijd.
  Met een lieve groet,
  Jelly en Henny van der Wal

 14. Lieve familie,

  In de eerste plaats wil ik jullie van harte condoleren met het overlijden van jouw Mary, Richard, en jullie moeder, schoonmoeder en oma.

  Op 20 oktober kreeg ik een berichtje in Messenger van Mary, waarbij ze mij feliciteerde met mijn verjaardag. Twee dagen te vroeg, zoals ze zelf al vermoedde, maar ze was het niet vergeten! Een geheugen als……
  Zij vertelde in datzelfde bericht dat het met jullie ”z’n gangetje ging”, ze wel meer last van haar lekke hartklep kreeg, maar ook ”We redden het met z’n tweetjes en dat is het belangrijkste”. Dat is, Richard, als ik de herdenkingsdienst goed beluisterde, een van de pijlers van jou en Mary: Samen.

  Jullie hebben veel meegemaakt. Goede en verdrietige momenten wisselden elkaar af, maar nooit klaagde Mary over de verdrietige dingen. Het was zoals het was.

  Ik kende Mary vanuit de Buskesschool, als intern begeleider. Voor mij was ze meer dan dat. Zij was een empathische vakvrouw, die niet alleen betrokken was bij het wel en wee van de leerlingen en de kwaliteitszorg, maar ook de “moeder’ van de organisatie. Lief, belangstellend, eerlijk en oprecht.

  Ook wij maakten de verschillende momenten mee, waarop zij ziek werd en altijd was zij eerder op haar plek terug dan wij verwachtten. Een voorbeeld voor anderen.

  Nadat Mary met pensioen ging, wat ik overigens heel jammer vond, hebben zij en ik, soms samen met Suzanne Kruys, meerder keren contact gehad. Dat was fijn. Nu zij er niet meer is, is dat gestopt, maar ik zal met bewondering en dankbaarheid aan Mary terugdenken.

  Ik wens jullie heel veel sterkte!!

  Met lieve groet,
  Leo Boekhout

 15. Beste Richard en kinderen,

  We waren geschokt te lezen in Trouw van het overlijden van Mary. Weliswaar hebben wij haar niet goed gekend maar de rouwdienst zojuist gezien te hebben, zal haar naam nog lang blijven voortleven bij diegenen die haar zo dierbaar waren.
  Siep en ik wensen jou heel veel sterkte en Gods hulp toe om dit verlies te verwerken.

 16. Beste Richard,
  Niet zo lang geleden sprak Marga Mary en hoorde van haar dat zij weer erg ziek was en dat de vooruitzichten zeer somber waren. Desniettegenstaande schokte het ons in Trouw de rouwadvertentie te lezen. Wij wensen jou en de kinderen, mede namens de medewerkers van de Voedselbank in Nootdorp, die zich haar herinneren uit de tijd dat wij de pakketten in Pijnacker ophaalden, heel veel sterkte met dit grote verlies.

 17. Geachte familie,

  Hierbij condoleer ik u met het overlijden van Mary.
  Ik heb nauw met haar samen mogen werken op de Buskesschool en haar mogen ervaren als een betrokken en bevlogen collega.
  Ik hoop dat uw herinneringen u kracht zullen geven in deze moeilijke tijd.

  Linda van Reeven

 18. Beste Richard, Mirjam, lieve Esther, partners en kleinkinderen,
  Van harte gecondoleerd met het verlies en heengaan van jullie Mary. Van ons uit zijn onze gedachten bij jullie. dat jullie met elkaar het verlies moedig, krachtig mogen dragen en dat woorden van troost en bemoediging jullie mogen verlichten. Alle goeds in deze moeilijke tijd en terugkijkend op Mary en de mooie momenten samen met haar.
  Hartelijke groeten Richard en Remy

 19. Beste Richard en familie,

  Van harte gecondoleerd met het verlies van Mary/jullie moeder!

  Warme herinneringen heb ik aan de tijd dat we samenwerkten! Altijd belangstellend en betrokken. Een arm om je heen als je ‘t nodig had, maar ook haar aanstekelijke lach hebben me vaak goed gedaan!

  Ik wens jullie sterkte en denk dat jullie elkaar tot grote steun zullen zijn!

  Lieve groet,
  Suzanne

 20. Beste Richard , kinderen en klein kinderen , gecondoleerd met het verlies van Mary
  Mary was een top vrouw voor de voedselbank , haar hele ziel en zaligheid legde ze daar in .
  Ik heb warme herinneringen aan haar . Sterkte de komende tijd
  Ellen van Gerven
  (Voedselbank vrijwilliger)

 21. Beste Richard en familie,

  Gecondoleerd met dit grote verlies ook mede namens schaakvereniging de Scheve Toren. Sterkte voor de komende tijd.

 22. Beste Richard en kinderen,
  Verdrietig lazen wij het bericht van overlijden van jullie geliefde Mary. Zij zal door velen gemist worden. Een betrokken vrouw met oprechte belangstelling voor anderen. Wij wensen jullie heel veel sterkte en God’s nabijheid toe bij het verwerken van dit verlies.

 23. Beste Richard en kinderen,
  Wat een verdriet dat jullie lieve Mary, moeder, oma moeten missen.
  Ik wens jullie mooie herinneringen toe die tot troost zullen zijn en die nog vaak aanleiding zullen zijn om te huilen en te lachen. Houd elkaar goed vast.
  Toen ik die prachtige foto van Mary zag kwamen er mooie beelden boven aan langvervlogen tijden in Zoetermeer, die nu zorgeloos, mooi, blij en vrolijk in mijn herinnering zitten. Zondagen met veel plezier, jullie mooie huis daar.
  Gezellige borrels en zomers waar geen eind aan kwam.
  (Dat zal het ongetwijfeld niet altijd zijn geweest, maar gelukkig laten we vaak de minder mooie dingen weg)
  Ik wens jullie veel liefde, energie en vrede toe.
  In de bundel Eva’s lied staat een liedje dat me te binnen schiet:
  “Spreid Uw dragende vleugels onder haar uit, stort Uw stralende lichtglans over haar uit”
  Lieve groet,

 24. Hans en Jolanda van Luijk

  Als buren van Mary en Richard hebben wij Mary leren kennen als iemand met oog voor voor de mensen om haar heen. Altijd tijd voor een praatje, gezellig aan de borrel op een verjaardag. Maar vooral oog voor de mensen die hulp nodig hadden. Een mooi mens is van ons heen gegaan.

 25. Beste Richard, kinderen en kleinkinderen,

  Van harte gecondoleerd met het overlijden van Mary.
  Ik heb Mary leren kennen op de Ds.J.J.Buskesschool.
  Zij was een intelligente, betrokken en lieve collega. Ook was zij mijn steun en toeverlaat.
  Gerrit en ik hebben goede herinneringen aan de ontmoetingen met jullie beiden.

  Wij wensen jullie heel veel kracht en sterkte toe.
  Gerrit en Dicky Verhoeven

 26. Beste Richard, kinderen en kleinkinderen.

  Van harte gecondoleerd met het overlijden van Mary.

  We wensen jullie heel veel sterkte toe en de kracht om verder te gaan.

  Klaas en Nelly

 27. Beste Richard en kinderen,

  Gecondoleerd met het overlijden van Mary. Wat een groot verlies. Mary was een warme, betrokken collega. Zij was er voor de kinderen die het nodig hadden. Ging moeilijke gesprekken niet uit de weg. Luisterde naar wat gezegd werd en was op zoek naar mogelijkheden. Ze sprak altijd blij over haar gezin en later de kleinkinderen. Ze genoot van de familie uitjes.
  Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze nare periode.

  Marianne Minderhoud
  Rick de Wit

 28. Ik heb Mary leren kennen via de voedselbank. Als ik dan dienst had en Mary was er ook, dan was het altijd prettig om met haar samen te werken. Ik bewaar dan ook dankbare herinneringen aan haar.

  Van harte gecondoleerd met het verlies van Mary en heel veel sterkte gewenst.

  Mary Goud

 29. Mijn broer uit Langedijk stuurde mij de rouwadvertentie van jullie vrouw, moeder, grootmoeder, (schoon)zus en tante. Mary heb ik in mijn vroegste jeugd gekend. Mijn grootouders woonden aan het begin van het Fabriekspad. We zaten op dezelfde kleuter-, lagere- en middelbare school. In de 6e klas (groep 8) kregen we bijles en franse les van meester Gideonse als voorbereiding op de middelbare school. Dit schoolhoofd gaf destijds al ook aan meisjes het advies om hun talenten te ontwikkelen. We fietsten het eerste jaar met een groep naar Alkmaar. Daarna scheiden onze wegen, want ik bleef op de Brillesteeg, zij ging naar een dependance en had dus andere schooltijden. Veel later zagen we elkaar weer op de schoolreunies, de laatste in september 2019.
  Ik denk met vreugde terug aan de Mary Slot uit mijn kindertijd en ik wens jullie sterkte met het verdriet over haar verlies.
  Reinie Kaas

 30. Beste Richard en familie,

  We waren in shock toen we te horen kregen over dit grote verlies. En wat een
  mooie foto op de kaart. Van harte gecondoleerd, heel veel sterkte gewenst
  hartelijke groet van
  Janny en Kasper Kok

 31. Beste Richard en familie,

  Gecondoleerd met het overlijden van Mary.

  Ik herinner me Mary als een uiterst betrokken collega met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een mild hart.
  Iemand met oog voor detail en immer gericht op afstemming.
  Ik wens jullie veel sterkte toe de komende tijd.

 32. Richard en verdere familie gecondoleerd met het verlies van Mary. Wij denken terug aan het plezierige en vriendelijke contact hetgeen we met jullie hadden toen we nog in Zoetermeer woonden.
  Mary was een lieve vriendelijke vrouw en wij wensen jou en verdere familie veel sterkte toe in de komende tijd om dit
  verlies te dragen ,
  Jopie en Herman Roozenbeek

 33. Beste Richard en familie,

  Van harte gecondoleerd met het overlijden van Mary.

  Mary is altijd een geweldige collega geweest. We hebben fijn samen gewerkt. Daarnaast was er ook altijd tijd voor een persoonlijk gesprek.
  Ik bewaar warme herinneringen aan haar.

  Veel sterkte toegewenst in de tijd die komen gaat.

  Janneke Niemantsverdriet

 34. Beste Richard,

  Wat verdrietig dat jij, de kinderen en kleinkinderen al afscheid moesten nemen van Mary. Van harte gecondoleerd.
  Wij zullen Mary blijven herinneren als jouw warme vrouw die altijd zo belangstellend was en naar ons en onze kinderen bleef informeren als we elkaar ontmoetten.
  Veel kracht gewenst voor jullie samen deze dagen en om de komende tijd verder te gaan.
  Hartelijke groet van Mieke en Meindert Louwsma

 35. Wat een prachtige foto van Mary staat er op de kaart: een warme hartelijke persoonlijkheid met een charismatische uitstraling. Ze was gastvrij, belangstellend en oprecht geïnteresseerd. Dat is zoals ik mij Mary herinner en aan haar zal blijven denken.
  Mijn oprechte medeleven gaat uit naar Richard en de kinderen

 36. Beste Richard,
  Van harte gecondoleerd met het verlies van je vrouw. Ik wens je veel sterkte toe om na zo’n lang huwelijk haar te moeten missen.

 37. Lieve Richard en kinderen,
  Gods nabijheid
  Voor nu en altijd
  Marijke Schonewille en kinderen

 38. Beste Richard, kinderen en kleinkinderen,

  Hierbij wik ik jullie condoleren met het overlijden van je lieve vrouw Mary, jullie goede en zorgzame moeder en leve oma,
  Het gemis zal groot zijn!
  Maar…ik wil jullie allen veel liefde, kracht en sterkte toewensen voor nu en de toekomst!
  De Heer zal jullie nabij zijn:
  Hij zal jullie dragen en ondersteunen en jullie tranen wissen….

  Dat Mary mag rusten in vrede!

  Met een meelevende groet,

 39. Beste Richard en (klein\)kinderen,
  Getroffen door het overlijden van Mary wil ik, Ries, 2 persoonlijke herinneringen met jullie delen. Zij was zeer betrokken bij de Voedselbank. Ik heb haar daar bewonderd om haar inzet en fysieke kracht. Ik zei ooit tegen haar “De kanker krijgt jou er kennelijk niet onder”.Het is helaas anders gelopen.

  Richard en Mary waren aan het wandelen, en wij troffen elkaar ,ergens vorig jaar,(toevallig?) bij de Ontmoetingskerk. Richard en Mary op het voetpad en ik (Ries) aan de andere kant van de heg (1,5 m) Een uitspraak van Mary heeft vooral nu indruk gemaakt “Nu ben ik mantelzorger voor Richard” Denkende aan deze uitspraak werden wij verdrietig. Daarom wensen wij, Pie en ik, jullie veel kracht toe met het verlies van Mary.

  Pie en Ries Slappendel

 40. Beste Richard, kinderen en familie van Mary,

  Vandaag kregen we julile kaart met de foto van Mary. We wisten dat het overlijden er aan kwam, maar kijkend naar de foto is het nog niet te bevatten dat we Mary niet meer zullen terugzien. Van harte gecondoleerd met dit grote verlies. Met dankbaarheid kijken wij terug naar alle momenten die we met Mary en jou Richard gehad hebben. Tijdens jullie leven in Zoetermeer en tijdens de wandelingen die we samen maakten. We kregen veel liefde en warmte we van haar. Mary was een bijzondere, lieve en sportieve vrouw met een groot hart. Zij zal de rest van ons leven in onze herinnering aanwezig zijn. Heel veel sterkte deze dagen van afscheid nemen en de dagen die komen. Hartelijke groet, Aafke Halma en Pieter Schuurman Hess

 41. Beste Richard,
  Gecondoleerd met het overlijden van Mary.
  We wensen je heel veel sterkte toe bij dit grote verlies en dit intens verdriet.
  Dat liefde sterker is dan de dood, moge jou en allen die bij je horen tot troost zijn
  bij de moeilijke momenten van gemis.
  Hartelijke groet, Klaas en Anneke wigboldus-Balder.

 42. Beste Richard en familie,

  Gecondoleerd met het overlijden van Mary, wat zullen jullie haar gaan missen. Veel kracht en steun toegewenst voor nu en in de toekomst !
  Meelevende groet van Ruud en Marijke Jongerius.

 43. Beste Richard en kinderen,
  In Trouw lazen we het overlijden van Mary. Het ontroerde ons. Mary uit Broek en wij uit Alkmaar deelden het
  West-Fries. In dat dialect was ze een pittige vrouw, iemand die alleen daarom geliefd was en gemist zal worden.
  We wensen jou en jullie kinderen in deze sombere tijd het
  Go(e)de toe.
  Hartelijke groet, Klaas en Corrie van Til.

 44. Beste Richard en kinderen
  Wij zijn geschokt en verdrietig toen we het bericht kregen van het overlijden van Mary.
  We kenden elkaar via de Ontmoetingskerk waar Jan jarenlang samen met Mary deel uitmaakte van de kerkenraad.
  Mary was altijd een zeer betrokken en warme vrouw en de gesprekken met haar waren zeer waardevol.
  Groot zal de lege plek zijn die zij achterlaat.
  Wij wensen Richard en de kinderen de komende moeilijke tijd Gods nabijheid en elkaars warmte , steun en sterkte toe.
  Hartelijke groet van Jan Bloemendaal en Truus v d Berg

 45. Beste Richard en kinderen,
  In Trouw las ik de overlijdensadvertentie van Mary. Voor jou Richard een groot verlies. Het voelt zwaar voor jullie om jouw vrouw, de moeder van Esther en Mirjam en de oma van Ruben en rachel los te moeten laten.
  Mary ken ik persoonlijk niet zo goed omdat de ontmoetingen vaak in een grotere kring waren.
  Voor de komende tijd wens ik jullie heel veel sterkte!
  Komende woensdag ga ik de dienst volgen.

 46. Richard en familie,
  In Trouw van zaterdag jl lazen wij het overlijdensbericht van Mary.

  Van harte gecondoleerd met het overlijden van Mary.
  Heel veel sterkte gewenst in deze moeilijke tijden.
  Ada en Cees Kerkhof

 47. Beste Richard,

  In Trouw lazen we dat Mary is overleden. Uit haar duidelijke e-mail van eind december begrepen we dat jullie toen al verwachtten dat het niet zo lang zou duren. We schreven toen dat we aan jullie denken; dat doen we nu des te meer aan jou. Ons meeleven gaat ook uit naar jullie kinderen en jullie broers en zusters. Het is moeilijk in te schatten wanneer we elkaar weer zullen zien. We zijn van plan woensdag de dankdienst voor Mary te volgen.

  Marieke en Dik Verburg

 48. Leegte en verdriet geven het gevoel weer toen we lazen van het overlijden van Mary. Het kennen van Richard en Mary wordt vooral bepaald door de Ontmoetingskerk, waar we elkaar veel en vaak hebben mogen ontmoeten en samenwerken. Mary was een betrouwbare en integere factor die reflectie niet schuwde. Als zij aanwezig was bij vergaderingen of thema-avonden wist ik dat we een goed gesprek met diepgang zouden krijgen. Ik kijk terug op een zeer betrokken, belangstellende en warme persoonlijkheid. Mary bedankt voor wat je ons gegeven hebt. We gaan dat missen. We wensen Richard en de kinderen de warmte van Gods en elkaars nabijheid toe..

 49. Beste Richard en verdere familie,

  We wisten al wel dat het heel slecht met Mary ging, maar toch kwam het als een schok.
  Mary behoorde tot ons vriendengroepje van oud-kweekschoolleerlingen die in de jaren zestig op de Gereformeerde Kweekschool studeerden. We hebben goede herinneringen aan onze bezoekjes na school aan de ‘Corner’, een bruin café bij de RAI. Ook onze feestjes in een school aan de Passeerdersgracht waren heel bijzonder. Daarom kwamen we nog steeds op gezette tijden bij elkaar, ook bij Mary thuis. Ons groepje wordt helaas steeds kleiner. We zullen Mary erg missen.
  Ik wens Richard en de andere familie heel erg veel kracht en sterkte toe.
  Riet de Moor-Veltkamp

 50. Beste Richard,

  We lazen zojuist het overlijdensbericht van Mary en we haasten ons je te condoleren!

  We bewaren heel goede herinneringen aan haar en we wensen jou en de verdere familie heel veel sterkte toe in deze dagen.

  Zeer veel sterkte gewenst in deze en de daarop volgende dagen.
  Dat het verdriet allengs moge uitdoven en de goede herinneringen blijven.

  Onze hartelijke groeten,
  Hans en Ineke Bonnes – de Witte

 51. Hans en Ineke Bonnes

 52. Beste Richard en kinderen,
  van harte gecondoleerd met het verlies van Mary.
  We kennen elkaar sinds jullie in 1979 in Seghwaert kwamen en we gezamenlijk mee pionierden en opbouwden in en rond de Bouwplaats.
  Ondanks diverse verhuizingen bleef er contact, door o.a. fietstochten en andere bijeenkomsten. We hebben Mary meegemaakt als een zeer positief en warm betrokken persoon en vinden het intens verdrietig dat jullie haar moeten missen. We wensen jullie veel Kracht toe.

 53. Richard en familie,
  We wensen jullie kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies. We hebben Mary leren kennen als een warme, betrokken vrouw met oprechte belangstelling voor anderen. Veel sterkte gewenst,
  Arjan en Simone van der Sar

 54. Beste Richard en familie,
  Van harte gecondoleerd met het verlies van Mary. Veel kracht gewenst voor de tijd die nu komt.

 55. Zolang we lid zijn van de Ontmoetingskerk, kennen we Mary. Een vrouw die volop in het leven stond, zowel binnen als buiten de kerk. Wij en velen met ons zullen haar missen. We wensen Richard, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

 56. Richard en familie,
  Van harte gecondoleerd met het overlijden van Mary.
  Heel veel sterkte gewenst.
  Albert den Heijer
  Gerda Geluk
  Nootdorp

 57. Plotseling kwamen herinneringen boven aan de tijd dat Coby (overleden in 2016) en ik in Zoetermeer woonden en als collega van Richard een fijne tijd daar hebben gehad met Richard en Mary. Herinneringen dragen ons door de tijd heen, en zeker als we bedenken: ‘omdat er liefde is, is er geen voorbij’. Veel sterkte gewenst.
  Peter Hofland, Wezep

 58. Geschrokken lazen we de rouwadvertentie van Mary. Beiden kenden we Mary. Rob heeft bij haar op school gezeten op de Gereformeerde Kweekschool Amsterdam. Piet was haar collega op de Prins Johan Frisoschool te Zoetermeer. Mary was een fijne collega , vrolijk, betrokken, een fijn iemand om als collega te hebben. We wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van het verlies.
  Rob van Eck
  Piet van den Bosch

Mary Klijnsma - Slot

10 april 1943 - 28 januari 2021

Uitvaartondernemer Zoetermeer
Infinity Uitvaartzorg verzorgt sinds 2013 uitvaarten in regio Zoetermeer. Hoogste klantwaardering 9.8 in Zoetermeer.
Voor hoe een uitvaart een liefdevolle herinnering wordt, bel 24/7: 079 - 5000 250.