079 5000 250 dag en nacht

Gedenkpagina

Op deze gedenkpagina kunt u een persoonlijke herinnering, woorden van troost, een anekdote of een gedicht plaatsen. Nabestaanden hechten veel waarde aan deze mogelijkheid. Er is vaak maar weinig tijd tijdens de condoleance na de uitvaart om herinneringen met elkaar te delen. Op deze manier is de gedenkpagina een welkome toevoeging.
 

De berichten op deze persoonlijke gedenkpagina worden voor de nabestaanden verzameld en toegevoegd aan het gedenkboek met de condoleancebladen. 

Gedenkpagina

Op deze gedenkpagina kunt u een persoonlijke herinnering, woorden van troost, een anekdote of een gedicht plaatsen. Nabestaanden hechten veel waarde aan deze mogelijkheid. Er is vaak maar weinig tijd tijdens de condoleance na de uitvaart om herinneringen met elkaar te delen. Op deze manier is de gedenkpagina een welkome toevoeging.
 

De berichten op deze persoonlijke gedenkpagina worden voor de nabestaanden verzameld en toegevoegd aan het gedenkboek met de condoleancebladen.