079 5000 250 dag en nacht

Pieter Huisman

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

 

19 april 1940 – 16 mei 2018

17 Condoleance(s)

 1. Een condoliance bericht uit hardinxveld giessendam de geboorteplaats van Pieter en van mij.We zaten in de zelfde klas op de Reobothschool.Later tijdens zijn studietijd zijn we elkaar uit het oog verloren maar hem nooit vergeten.Een neef van de zelfde leeftijd dat zet je toch aan het denken. Heleen, ik ken je niet persoonlijk, veel sterkte voor de komende tijd. Groet, Jan Huisman,Mercuriusstraat 11 3371tg Hardinxveld Giessendam.

 2. Als oud-student op de HTS in Dordrecht kenden wij elkaar, zij het niet intensief omdat we in verschillende klassen zaten.
  De laatste keer dat we elkaar spraken was bij een reünie-achtige bijeenkomst. Wij spraken toen over de voorgenomen aanleg van de zandmotor nabij Monster/Terhijde. We dachten allebei dat het niet zou gaan werken. We waren fout! Dat had ik graag nog eens met hem besproken.
  Ik wens U allen sterkte bij het verwerken van dit verdriet

 3. Beste Heleen, familie Huisman en familie Tjerkstra,

  Van harte gecondoleerd met het heengaan van Pieter.
  Ik heb heel goede herinneringen aan de periode 1981 – 1994 bij Rijkswaterstaat , waarbij Pieter een belangrijke rol had bij de hoofddirectie voor de veiligheid tegen overstromen. Hij had een zeer brede kennis van waterhuishouding, bescherming tegen hoog water en ook de historie hiervan. Het was altijd plezierig en leerzaam om met hem van gedachten te wisselen en om tot haalbare oplossingen voor dijkversterkingen te komen in een periode dat er relatief weinig geld voor meer natuurvriendelijke of meer bewonersvriendelijke oplossingen was.
  Ik wens jullie veel sterkte met dit verlies.

 4. Heleen, wat een verdriet. In de NRC las ik dat. jouw Pieter is overleden. Ik wil toch even reageren. Hou je goed meid.
  Ria van den Berg

 5. Beste Heleen,

  Aan Pieter bewaar ik hele goede herinneringen. Hij was lid van de begeleidingscommissie bij het maken van het boek over het RIZA. Dat deed hij met enthousiasme. humor en kennis.
  Voor zijn afscheid van de TU Delft en het RIZA hebben we om onze grote waardering te laten zien, een optreden van “Cornelis Lely” geregeld. Dat vond Pieter geweldig.
  Wat jammer dat hij er niet meer is. Ik wens je veel sterkte.

  Niels Abcouwer

 6. Lieve Heleen,
  Nu je voorgoed afscheid hebt moeten nemen van jouw bevlogen Waterman, die zovelen wist te inspireren, schieten woorden van troost te kort. Wij hopen dat je de mooie herinneringen aan de jaren die jullie samen deelden, kunt koesteren en daaruit moed kunt putten het verlies van Pieter te dragen. Wij wensen je kracht in deze moeilijke tijd.
  Koos en Mieke Sipkes

 7. Beste Heleen
  Gecondoleerd met het verlies van Pieter na een lang ziekbed. Op de hoofddirectie van de waterstaat heb ik 3 jaar met Pieter mogen samenwerken. Daaraan bewaar ik de beste herinneringen. Geweldige kennis van zaken over de bescherming tegen het water. Maar ook met veel gevoel voor de verhoudingen in de politiek waardoor hij prima paste op de functie waarop hij lang heeft gezeten. Een functie die hem ook veel voldoening gaf. Voor de onderlinge sfeer op de hoofdafdeling was hij belangrijk met zijn interesse in mensen en was zo een goed teamplayer en een zeer waardevolle collega Belangrijk voor de sfeer in de gehele groep.
  Heleen en familie veel sterkte

 8. Beste mevrouw Tjerkstra
  In Trouw lazen wij het bericht van het overlijden van uw partner.
  Gecondoleerd met dit grote verlies.
  Wij wensen u heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

  Jan en Ankie Oosterbaan

 9. Mijn warme gevoelens van medeleven voor Heleen en de families Huisman en Tjerkstra bij het overlijden van Pieter. Pieter en ik begonnen gelijktijdig aan onze studie Weg- en Waterbouwkunde aan de TH Delft. Later als collega’ s en Pieter als opdrachtgever namens RWS, verdiepte onze relatie zich rond thema’s als waterveiligheid, rivierdijkversterkingen en Ruimte voor Water en de Rivier. We waren het vaak eens, maar mochten onze stemmen staken dan wees hij er fijntjes op dat hij wel gelijk moest hebben omdat hij niet voor niets 2 dagen ouder was. Beminnelijk en zeker niet aanmatigend, maar bogend op zijn ervaring en deskundigheid. Veel van Pieter’s gedachtegoed is neergeslagen in ‘Water in the Netherlands’ en eerdere publicaties van de NHV en IAHS. Begin jaren 90 staken wij met de pont de Waal over naar Brakel, in aanwezigheid van de Commissie Rivierdijk-versterkingen (Commissie Boertien I). Staande op de voorplecht wees ik Cees Boertien onder meer op de schoonheid van het rivierenlandschap en de aanblik van het knusse Brakel, half verscholen achter de Waaldijk. Even later realiseerde ik me dat we ons begaven naar de ‘hometurf’ van Pieter, van waaruit hij in de jaren 70 te hoop liep tegen de wijze waarop toen de noodzakelijke rivierdijkversterkingen vorm kregen.
  Ik wens u allen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
  Henk Jan Overbeek.

 10. Mijn hartelijke condeances aan Heleen en aan de familie van Pieter Huisman. Ik ken hem als zeer goede vriend van mijn vader Frans Vink, hij is vaak bij ons thuis geweest. Hij was altijd erg aardig en belangstellend. Veel sterkte de komende tijd,
  Astrid Vink

 11. Beste families Huisman en Tjerkstra,

  Pieter heb ik mogen leren kennen via het internationale werk voor het water. Net als Pieter heb in Koblenz gewerkt. Samen konden we terugkijken op spannende jaren met sommige zeer bijzondere gebeurtenissen. Pieter’s aanstekelijke vroilijkheid houd ik in dankbare herinnering.
  Ik wens jullie alle sterkte met dit verlies.
  Harm Oterdoom

 12. Beste Heleen,

  Ik wens jou allereerst sterkte morgen en de komende tijd. Het zal niet meevallen zo’n man te moeten missen.

  Pieter was rond 1990 mijn ‘baas’ op de afdeling Waterkeringen in Den Haag. Hoewel, baas? Collega typeert hem beter. Hij stuurde niet topdown maar in samenspel. Pieter was ook een mensen-mens.
  Verder was Pieter een vakman: geweldig wat een kennis van de natte waterstaat en van de geschiedenis van de daarvan. Wat heb ik wat van hem geleerd! En Pieter was gedreven door zijn verantwoordelijkheidsgevoel voor de hoogwaterveiligheid.

  Deze paar jaar nauw samenwerken met Pieter is een dierbare herinnering.

 13. Als zoon van Frans en Corrie Vink gaat mijn oudste herinnering aan Pieter Huisman terug tot de jaren zestig. Hij was collega(student) van mijn vader aan destijds de TH Delft. Hij was voor mij en mijn zussen altijd zeer hartelijk; een leuke extra oom! Later is die hartelijkheid bij elk contact gebleven. Altijd geïnteresseerd en verbluffend goed op de hoogte van de dingen waar ik mee bezig was, zoals werken in de journalistiek en werken voor de commissaris van de Koning(in). Zijn kennis van en ervaring in de wereld van (Rijks)waterstaat heb ik goed kunnen gebruiken. Mijn ontmoetingen met Pieter Huisman blijven voor mij waardevolle herinneringen.
  Mijn hartelijke condoleances aan zijn nabestaanden. Veel sterkte gewenst.

 14. Lieve Heleen,
  Allereerst van harte gecondoleerd met het verlies van Pieter, je man en maatje. Na ons telefoongesprek van vorige week kwam het bericht van zijn overlijden, voor mij toch onverwachts. Moedig en dapper heeft hij de strijd op moeten geven. Je zult hem zeker heel erg gaan missen.
  Heel veel sterkte toegewenst Heleen voor komende tijd. Coby

  p.s. Ook de verdere familie van harte gecondoleerd

 15. In Memoriam Pieter Huisman
  Pieter was een deskundig en gedreven vakman. Als geen ander kende hij de ins en outs van de Nederlandse waterhuishouding. Ik heb Pieter meegemaakt als secretaris van de Internationale Rijncommissie in Koblenz en later bij de Rijkswaterstaat in Den Haag en bij het RIZA in Lelystad.
  Mooie herinneringen hebben Gré en ik aan onze uitstapjes met z’n vieren, naar bijvoorbeeld het rivierengebied met de Diefdijk, het Naardermeer en aan de VHF-excursies.
  We hebben het erg gewaardeerd dat we Pieter twee keer hebben mogen bezoeken in het hospice in Zoetermeer.
  Hel veel sterkte gewenst, Heleen, voor de komende tijd.

 16. Mooie foto van Pieter. Ik prijs me gelukkig dat ik sinds we samen college liepen contact heb gehad en gehouden. De vier verwondingen die hij in het leven heeft opgelopen zijn gelukkig genezen door zijn contact met Heleen. Ik denk nog aan zijn grote teen waarmee hij in het campertje de verwarming kon aanzetten

 17. Lieve Heleen,
  Ook al wisten we dat het zou gebeuren, het verdriet wordt er niet minder door. De goede herinneringen aan Pieter blijven
  We hebben grote bewondering voor je hoe dapper je was de laatste tijd.
  We wensen je heel veel sterkte.
  Arend en Joke Dijksterhuis

Pieter Huisman

19 april 1940 - 16 mei 2018

Uitvaartondernemer Zoetermeer
Infinity Uitvaartzorg verzorgt sinds 2013 uitvaarten in regio Zoetermeer. Hoogste klantwaardering 9.8 in Zoetermeer.
Voor hoe een uitvaart een liefdevolle herinnering wordt, bel 24/7: 079 - 5000 250.